Złote Myśli

Firma Złote Myśli Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, REGON 240713607, NIP 6312534677, KRS 0000295365
Typ Księgarnia
Wypłata | Dostarczenie rachunku/faktury Na żądanie | Poprzez panel i wysyłka na adres email faktury@zlotemysli.pl (faktury bez podpisu, rachunki z podpisem) lub pocztą tradycyjną na adres jw.
Sposób wypłaty Przelew bankowy
Minimum do wypłaty 50 PLN
Czas oczekiwania na wypłatę/Termin wypłaty 10 i 25-ty dzień każdego miesiąca (fakturę/rachunek przesłać do 5-tego lub 20-tego dnia miesiąca)
Zalety & wady (ocena subiektywna) XML, Wiarygodność i stabilność firmy | PP w swojej historii ma obniżenie prowizji, co mocno zniechęciło niektórych partnerów do dalszej promocji
Link do regulaminu/umowy Regulamin »
Rejestracja Zarejestruj się w Złotych Myślach »